Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs

Op 22 maart 2016 reiken we op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2015 de tweede Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs uit!

Met de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs willen we concrete projecten onderscheiden die door hun vernieuwende aanpak en samenwerking wezenlijk bijdroegen aan de verkeersveiligheid in een buurt, bedrijf, school, vereniging, gemeente ... Het zijn projecten die meer bekendheid verdienen omdat ze zó inspirerend, wervend en eenvoudig te herhalen en te implementeren zijn. De Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs is een erkenning die uw concept, project of product in de bloemetjes zet en de verdiende regionale aandacht en zichtbaarheid geeft. Behalve de trofee, krijgt u het label dat u mag gebruiken om uw project optimaal in de kijker te zetten. De VSV zal bovendien het initiatief verder ondersteunen en promoten, zodat iedereen MEE is met uw idee.

Bert De Meyer (winnaar vorig jaar met de Natuurlijke Rijstijl test van Rijschool Donkmeer): “Het winnen van de prijs was een mooie bevestiging van de waarde van een project waar ik sterk in geloof. Naast de media-aandacht met een reportage in Kijk Uit en enkele krantenartikels gaf de prijs me ook de kans om de natuurlijke rijstijl voor te stellen aan het kabinet van de Minister, de collega’s van de rijschoolfederatie, binnen opleidingen van de VSV en op het internationaal colloquium van de rijopleiding wat ook buitenlandse interesse opleverde. Wordt vervolgd dus.”

Uit alle inzendingen zal een jury drie genomineerden weerhouden, waaruit de deelnemers van het Vlaams Congres Verkeerveiligheid 2016 op 22 maart de winnaar zullen kiezen (gecombineerde jury- en publieksprijs).

Een voorstel indienen kan tot en met 14 februari!   

De jury baseert zich bij haar keuze op volgende criteria:

-          de (potentiële) bijdrage aan de verkeersveiligheid;

-          de concreetheid en herhaalbaarheid (kosten en inspanning);

-          de graad van innovatie, originaliteit en inspiratie voor anderen;

-          de participatie van partners en deelnemers.

Heeft u nog vragen? Contacteer dan Stijn Dhondt via 015 44 32 64 of stijn.dhondt@vsv.be.

Welk verkeersveiligheidsprobleem wilt u met dit project aanpakken en wat hebt u reeds effectief bereikt? (doel en resultaten - max 200 woorden)
Hoe hebt u dit initiatief uitgevoerd? (middelen – max. 200 woorden)
Welke partners heeft u aangesproken en wat was hun rol? (max. 200 woorden)
Wat wilt u in de toekomst nog doen en bereiken met uw initiatief? (max 200 woorden)