Youri Vandenberghe

Urban designer VONT

Biografie

Youri Vandenberghe studeerde burgerlijk ingenieur-architect aan de Universiteit Gent. Daarna haalde hij de master stedenbouw aan de Universiteit Leuven.

Na zijn studies richtte hij VONT op. Het bureau heeft zich in de loop der jaren meer en meer gaan specialiseren in duurzame stedenbouw. Daarbij ijvert VONT in ieder project voor een grotere vorm van collectiviteit gekoppeld aan een grotere focus voor fietsers en voetgangers. VONT heeft een grote expertise in nieuwe woonvormen en zette een aantal cohousingprojecten in Vlaanderen op.

https://www.linkedin.com/in/youri-vandenberghe-9617186b

Het Carfree Hour: minder verkeersslachtoffers zonder extra investeringen
Themasessie 3