Wouter Vanderstede

Ruimtelijk Planner Expertisecentrum Kind & Samenleving

Biografie

Hij is historicus, antropoloog en ruimtelijk planner en is gespecialiseerd in het domein van kindvriendelijke en tienergerichte publieke ruimte

Speelweefselplanning als strategie voor meer verkeersveilige wijken: Antwerpen als case - Speelweefselplannen nodigen uit om een wijk te bekijken vanuit de ogen van kinderen en jongeren. Een speelweefsel omvat niet alleen plekken die voor kinderen van belang zijn. Een speelweefselplan streeft ernaar om deze plekken te verbinden met veilige, belevingsvolle en speelse routes. Hoe dit concreet kan leiden tot meer verkeersveilige wijken, wordt uiteengezet aan de hand van 5 Antwerpse cases.

www.k-s.be

Speelweefselplanning als strategie voor meer verkeersveilige wijken: Antwerpen als case
Themasessie 1