Willemijn Noordman

Coördinator gedragswetenschap TeamAlert

Biografie

Risicogedrag jongeren: breder dan verkeer alleen? In de sessie verkennen we  in hoeverre verschillende typen risicogedrag met elkaar samenhangen. Zijn het bijvoorbeeld dezelfde jongeren die risicogedrag vertonen in het verkeer als de jongeren die risicogedrag vertonen op andere vlakken, zoals financieel risicogedrag, pestgedrag en vandalisme? Vanuit de onderzoeksresultaten kijken we naar de implicaties voor de praktijk.

 

Keuze NVVC: Risicogedrag jongeren: breder dan verkeer alleen
Themasessie 1