Veerle Schoutteet

Studie-ingenieur verkeersveiligheid AWV

Biografie

Veerle Schoutteet werkt als studie-ingenieur verkeersveiligheid bij de afdeling Expertise Verkeer en Telematica van het Agentschap Wegen en Verkeer. Daar is zij ondermeer verantwoordelijk voor de uitvoering van de Europese richtlijn EU2008/96 Veilige Weginfrastructuur.

Verkeersveiligheidsaudits: Infrastructurele verkeersveiligheid op maat - Om de verkeersveiligheid op de Vlaamse gewest- en autosnelwegen te verbeteren, worden verkeersveiligheidsinspecties uitgevoerd op gevaarlijke wegsegmenten. Op basis van een uitgebreide inspectie van het gevaarlijke wegvak, een onderzoek van de ongevallen en van het rijgedrag, wordt een probleemanalyse uitgevoerd en worden maatregelen voorgesteld ter verbetering van de veiligheid.

 

Verkeersveiligheidsaudits en –inspecties: Infrastructurele verkeersveiligheid op maat
Themasessie 3