Uta Meesmann

Senior Onderzoekster BIVV

Biografie

Uta Meesmann is een senior onderzoekster voor het BIVV. Haar expertise ligt vooral in de domeinen van rijden onder invloed, afleiding, sociale norm en attitudes rond verkeersveiligheid. Sinds 2013 is zij verantwoordelijk voor de BIVV-attitudemetingen op nationaal en internationaal niveau en coördineert ze de onderzoeklijn “gedragsbeïnvloeding”.

Socio-economische verschillen in snelheidsgedrag en attitudes tov snelheidsovertredingen - De voorgestelde enquête maakt deel uit van het door het Federaal Wetenschapsbeleid ondersteunde INTRAS-project in samenwerking met IMOB, ULG en het BIVV. De studie onderzoekt de impact van socio-economische en socio-culturele factoren op snelheidsovertredingen. In de presentatie bespreken we de eerste resultaten m.b.t. de impact van socio-economische factoren.

Resultaten van de driejaarlijkse attitudemeting van het BIVV - Sinds 2003 organiseert het BIVV driejaarlijks een grootschalig enquêteonderzoek rond de verkeersveiligheidsattitudes van Belgische autobestuurders. Het doel van dit onderzoek is het opvolgen van verkeersveiligheidsindicatoren. In de presentatie bespreken we de resultaten van de vijfde attitudemeting waarvan het veldwerk gebeurde in het voorjaar van 2015.

Socio-economische verschillen in snelheidsgedrag en attitudes ten opzichte van snelheidsovertredingen
Themasessie 1
Inleiding debat: resultaten van de driejaarlijkse attitudemeting van het BIVV
Themasessie 2