Tim De Ceunynck

Verkeersveiligheidsonderzoeker bij het Steunpunt Verkeersveiligheid

Biografie

Tim De Ceunynck werkt sinds 2010 bij IMOB aan een doctoraat rond de validatie en toepassing van conflict- en gedragsobservatie indicatoren voor verkeersveiligheidsonderzoek. Hij is secretaris van het Dagelijks Bestuur van het Steunpunt Verkeersveiligheid, en hoofdonderzoeker van het H2020-project InDeV. Hij was in 2014 gedurende 8 maanden gastonderzoeker aan de universiteit van Lund, Zweden.

“Sharing is (s)caring…?” – Over de veiligheid van fietsers op busbanen met medegebruik door fietsers - In dit onderzoek wordt aan de hand van conflict- en gedragsobservaties bestudeerd of het toelaten van fietsers op busbanen veilig is. Er wordt gekeken naar de frequentie van gevaarlijke situaties zoals krappe inhaalbewegingen of te kleine volgtijden ("spatbordkleven"). Er wordt een vergelijking gemaakt tussen busbanen die al dan niet aan de voorgeschreven breedte van de ontwerprichtlijnen voldoen.

www.uhasselt.be/imob

https://be.linkedin.com/in/tim-de-ceunynck-77153347

 

“Sharing is (s)caring…?” – Over de veiligheid van fietsers op busbanen met medegebruik door fietsers
Themasessie 2