Sofie Boets

BIVV

Biografie

Sofie Boets is senior onderzoeker in het Kenniscentrum van het BIVV. Sinds 2002 is zij betrokken in diverse nationale en internationale studies en projecten rond verkeersveiligheid en meer bepaald binnen de domeinen van verkeersgedrag en -psychologie, en rijgeschiktheid. Sinds 2014 is zij wetenschappelijk coördinator van de onderzoekslijn “Vaardigheden voor veilige verkeersdeelname”. www.bivv.be; http://senior-test.be/

Gebruik van checklist “rijvaardigheid ouderen"
Themasessie 3