Sabine Gheysen

Projectleider Vlaamse Landmaatschappij

Biografie

Sabine Gheysen, afgestudeerd als geoloog, startte haar loopbaan in 1997 bij de Vlaamse Landmaatschappij. Tot eind 2000 werkte ze in de GIS-afdeling, eerst als operator, daarna als coördinator. Sinds 2001 is ze projectleider van landinrichtingsprojecten, kaderend in een regionale/ Europese context. Thematisch fungeert ze als regionaal aanspreekpunt voor mobiliteit binnen de VLM.

Hoe het landbouwerkeer en andere weggebruikers laten samen sporen in het landelijk gebied? - De mobiliteitsdruk in het landelijk gebied is sterk toegenomen door de ontwikkelingen in de landbouw en ook door een toenemend aantal maatschappelijke functies die hun plaats claimen in het landelijk gebied. Al deze functies samen kunnen voor verkeersonveilige situaties zorgen. Om hieraan tegemoet te komen heeft de VLM de methodiek ontwikkeld “Opmaak van een functietoekenningsplan”

www.vlm.be

Landbouwverkeer en andere weggebruikers laten samensporen in het landelijk gebied?
Themasessie 2