Nel Ghyselinck

Landbouweconoom Vlaamse Landmaatschappij

Biografie

Nel Ghyselinck, bio-ingenieur, startte haar loopbaan in 2002 bij de Vlaamse Landmaatschappij. Als landbouweconoom voor de inrichtingsprojecten werkt ze maatregelen uit ter ondersteuning van de landbouwsector en onderzoekt ze de impact van de VLM-projecten op de betrokken landbouwbedrijven. Ze ontwikkelde een GIS-tool dat de landbouwgerelateerde bedrijfsverplaatsingen in beeld brengt en de belasting ervan op de landelijke wegen

Hoe het landbouwerkeer en andere weggebruikers laten samen sporen in het landelijk gebied? - De mobiliteitsdruk in het landelijk gebied is sterk toegenomen door de ontwikkelingen in de landbouw en ook door een toenemend aantal maatschappelijke functies die hun plaats claimen in het landelijk gebied. Al deze functies samen kunnen voor verkeersonveilige situaties zorgen. Om hieraan tegemoet te komen heeft de VLM de methodiek ontwikkeld “Opmaak van een functietoekenningsplan”.

www.vlm.be

Landbouwverkeer en andere weggebruikers laten samensporen in het landelijk gebied?
Themasessie 2