Judith Urlings

Doctoraatsstudent Instituut voor Mobiliteit (IMOB – Uhasselt)

Biografie

Na haar opleiding in de neuropsychologie doet Judith sinds 2014 onderzoek naar de rijvaardigheid van senioren met een cognitieve beperking. Dit project kadert binnen de Zorgproeftuin "Careville" en heeft als doel het zo lang mogelijk zelfstandig mobiel houden van senioren. "Welke factoren bepalen of een senior nog kan rijden?" en  "Zijn senioren hierin te trainen? staan als vraag centraal.

imob.uhasselt.be 

Ouderen en verkeersveiligheid
Themasessie 3