Johan De Paepe

Korpschef PZ Sint-Niklaas

Biografie

Johan De Paepe is sinds 2011 korpschef van de Lokale Politie van Sint-Niklaas. Verkeer en mobiliteit vormden van bij het begin een aandachtspunt in zijn beleid. 
Zo werd de mobiliteitspolitie opgericht om de verkeersdienst te vernieuwen. Enerzijds moest de klemtoon niet alleen gelegd worden op verkeershandhaving maar ook op de mobiliteit in de stad en de deelgemeentes. Anderzijds wilde de korpschef de mobiliteitspolitie veel meer zichtbaar aanwezig in het straatbeeld. Hiervoor wierf de politiezone 6 motorrijders aan die een doorgedreven opleiding volgden. De politie werkt zeer goed samen met de stad Sint-Niklaas rond mobiliteit en verkeersveiligheid. Samen stapten ze in het SAVE charter en werkten ze aan het realiseren van de doelstellingen. Zo begeleidt de stad de scholen in het beheren van de mobiliteit rond hun school met ondersteuning van de politie. De politie zet ook sterk in op veilig verkeer tijdens de schoolspits ’s morgens en ’s avonds.

 

Slotdebat - Verkeersveiligheid op de lokale agenda
Slotmoment

 

Vincent Leus (Fonds Emilie Leus)

in discussie met

Johan De Paepe (korpschef PZ Sint-Niklaas)

Stijn Quaghebeur (voorzitter van de VVSG-raad van bestuur, schepen van Dilbeek)

Willy Miermans (docent PCVO)