Jef Van den Bergh

schepen voor Mobiliteit en Openbare Werken Gemeente Kalmthout

Biografie

Jef Van den Bergh staat bekend als CD&V-verkeersspecialist. Hij is federaal Volksvertegenwoordiger en schepen van Mobiliteit, Openbare Werken en Onderwijs in Kalmthout. Sinds 2004 plaatst hij in de Kamer verkeersveiligheid hoog op de agenda. Daarnaast behandelt hij thema’s zoals NMBS, duurzame mobiliteit, zelfrijdende wagens … Meer informatie over Jef kan u hier terugvinden: www.jefvandenbergh.be              

Fietssnelwegen: comfortabel, vlot en veilig - Als je autostrades met fietsostrades vergelijkt, blijkt de voorrangsregeling een van de grote verschillen te zijn. Kan je een fietser veilig voorrang geven op gemotoriseerd verkeer?  Hoe bepaal je of een locatie rijp is voor een voorrangswijziging? Veroorzaakt een fietser in de voorrang niet méér ongevallen? Ongevalcijfers wijzen uit dat bij veel fietsongevallen geen andere partij dan de fietser betrokken is. Paaltjes en hekjes vormen vaste obstakels waar fietsers tegenaan rijden. Toch zijn ze het meest gebruikte middel om de veiligheid voor fietsers te verhogen.

Tijdens een expertenpanel worden verschillende de standpunten vanuit de handhaving, de lokale politiek, de ontwerper/bouwheer, de kwaliteitsadviseur en de gebruiker bekeken. 

Panelleden
Themasessie 1