Geert Troucheau

Projectleider mobiliteit -verkeersveiligheid Stad Antwerpen

Biografie

Sinds 2001 werkzaam bij de mobiliteitsdienst van de stad Antwerpen. Coördineert en begeleid tal van mobiliteits- en verkeersveiligheidsprojecten binnen de stad zoals de afbouw van het aantal verkeerslichten, aanpak van zwarte punten, uitrol van zones 30, infrastructuurprojecten, ...

Afbouw van het aantal verkeerslichten in zones 30 - Steeds meer worden woon- en verblijfsgebieden omgevormd tot zones 30 in functie van het verbeteren van de leefkwaliteit en de verkeersveiligheid, zo ook in de stad Antwerpen.

In een zone 30 zijn verkeerslichten niet echt wenselijk omdat ze geassocieerd worden met verkeersgebied en dus met wegen met een belangrijkere verkeersfunctie ten opzichte van de verblijfsfunctie. Bovendien kunnen verkeerslichten ook leiden tot méér verkeersonveiligheid als ze niet (meer) efficiënt functioneren of niet (meer) geloofwaardig zijn. Weggebruikers geraken geïrriteerd, er is een toename van roodlichtnegatie en/of er ontstaan sluiproutes doorheen woonstraten.
De Stad Antwerpen is daarom gestart met het screenen van een 50-tal stadskruispunten. Ze heeft daartoe een afschakelplan opgemaakt dat in hoofdzaak bestaat uit drie grote onderdelen. In een eerste fase wordt de kruispuntsituatie getoetst aan een aantal criteria die voornamelijk betrekking hebben op de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid. In een tweede fase worden de verkeerslichten op de weerhouden kruispunten bij wijze van proef stapsgewijs afgeschakeld. In een derde en laatste fase volgt een evaluatie op basis waarvan wordt beslist om de verkeerslichten al of niet definitief te verwijderen.

www.antwerpen.be