Freya De Muynck

Mobiliteitsexpert Traject

Biografie

Freya De Muynck studeerde politieke wetenschappen en economie aan de Universiteit Gent. Na haar studies trad zij in dienst bij Traject in 2014. Zij werkt mee aan Europese projecten rond fietslogistiek (Cyclelogistics) en gepersonaliseerd reisadvies voor woon-werk verplaatsingen (PTP-Cycle).

Daarnaast biedt zij onder meer mee ondersteuning aan het mobiliteitsmanagement van Eandis, het bedrijfsvervoerplan van de Universiteit Gent, mobiscans voor bedrijven en zij analyseerde de mobiliteitsenquĂȘte van stad Antwerpen.

Het Carfree Hour: minder verkeersslachtoffers zonder extra investeringen
Themasessie 3