Ellen De Pauw

Verkeerskundige veiligheid bij het Agentschap Wegen en Verkeer

Biografie

Ellen De Pauw werkt als verkeerskundige veiligheid bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Zij werkt rond alle aspecten van verkeersveiligheid binnen de afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Zo voert zij verkeersveiligheidsstudies en verkeersveiligheidsinspecties uit, waarbij zij probleempunten bekijkt en gepaste maatregelen onderzoekt.      

Verkeersveiligheidsaudits: Infrastructurele verkeersveiligheid op maat - Om de verkeersveiligheid op de Vlaamse gewest- en autosnelwegen te verbeteren, worden verkeersveiligheidsinspecties uitgevoerd op gevaarlijke wegsegmenten. Op basis van een uitgebreide inspectie van het gevaarlijke wegvak, een onderzoek van de ongevallen en van het rijgedrag, wordt een probleemanalyse uitgevoerd en worden maatregelen voorgesteld ter verbetering van de veiligheid.

Verkeersveiligheidsaudits en –inspecties: Infrastructurele verkeersveiligheid op maat
Themasessie 3