David De Doncker

Schadebeheerder Zakenkantoor Van Hoof KBC

Biografie

Zeven jaar geleden heb ik me geëngageerd om onze klanten bij te staan bij het beheren hun risico’s. We doen dit onze klant bij te staan op dagelijkse basis, niet enkel bij calamiteiten.

Verzekeren en preventie gaan hand in hand. Het gaat immers al lang niet meer over het sluiten van polissen, maar over het aanreiken van oplossingen.
Het analyseren van risico’s en klanten bewust maken van wat er speelt. Dan pas kan men kiezen voor de juiste mix van waarborgen, eigen risico’s & preventie.
We doen dit op onze eigen manier. We koppelen professionalisme aan een familiale aanpak. We geloven niet in nummers, wel in mensen. Volgens ons de juiste mix om een passie voor risicomanagement te ontwikkelen.
Preventie door actief schadebeheer - Wie veroorzaakt (verkeers)ongevallen en wanneer? Welk types ongevallen doen zich zoal voor? Zijn er  ‘veelplegers’ of is er sprake van een structureel probleem?

Een preventiebeleid opzetten heeft geen zin zonder aan actief schadebeheer te doen.
Het gestructureerd bijhouden van ongevalgegevens, catalogeren en gebruiken van data leidt tot een dieper inzicht in en het herkennen van de aanwezige risico’s. Zowel op financieel gebied als op menselijk vlak. Meten is immers nog steeds weten.
Om mensen bewust te maken van de impact van hun gedrag moeten ze de feiten, door middel van objectief meetbare gegevens, aangetoond krijgen. Zodoende wordt het belang voor àlle betrokkenen duidelijk.
Op middellange termijn wordt de data bruikbaar om evaluaties te maken, de impact van acties te meten en kostenanalyses te maken. Actief schadebeheer is dus een beleidskeuze en een tool om – onder andere – uw preventie-inspanningen te verantwoorden en op te volgen.

Schadebeheer als preventie-instrument?
Themasessie 3