Chris Brouwers

Diensthoofd mobiliteit provincie Antwerpen

Biografie

Chris Brouwers is diensthoofd Mobiliteit van de provincie Antwerpen sinds 2007. Zijn missie: ervoor zorgen dat iedereen veilig, snel en comfortabel kan fietsen in de provincie Antwerpen. Hij heeft de leiding over 4 teams: fietsbeleid, mobiliteitsmanagement voor werkgevers, mobiliteitsplanning (voor lokale en regionale overheden) en verkeers- en mobiliteitseducatie voor basisscholen.          

Fietssnelwegen: comfortabel, vlot en veilig - Als je autostrades met fietsostrades vergelijkt, blijkt de voorrangsregeling een van de grote verschillen te zijn. Kan je een fietser veilig voorrang geven op gemotoriseerd verkeer?  Hoe bepaal je of een locatie rijp is voor een voorrangswijziging? Veroorzaakt een fietser in de voorrang niet méér ongevallen? Ongevalcijfers wijzen uit dat bij veel fietsongevallen geen andere partij dan de fietser betrokken is. Paaltjes en hekjes vormen vaste obstakels waar fietsers tegenaan rijden. Toch zijn ze het meest gebruikte middel om de veiligheid voor fietsers te verhogen

Moderator debat Fietssnelwegen.

Moderator
Themasessie 1