Annelies Schoeters

Onderzoeker bij het Belgisch Instituut voor de Verkeersveilighei

Biografie

Verkeersveiligheid van kinderen in Vlaanderen
Themasessie 1

Verkeersveiligheid van kinderen in Vlaanderen - Ondanks de forse daling in het aantal verkeersslachtoffers blijven kinderen een risicogroep in het verkeer. Dit maakt dat kinderen binnen het verkeersbeleid extra aandacht verdienen. Op basis van de beschrijvende analyses van ongevallen en een literatuurstudie naar de achterliggende oorzaken van ongevallen met kinderen, worden in dit rapport mogelijke maatregelen en aanbevelingen geformuleerd