Aline Carpentier

Onderzoeker Steunpunt Verkeersveiligheid

Biografie

Aline Carpentier is master in de Verkeerskunde. Na haar opleiding startte zij in 2012 als doctoraatsstudent aan het Instituut voor Mobiliteit waar ze deel uitmaakt van de onderzoeksgroep Verkeersveiligheid. In kader van haar doctoraat doet ze onderzoek naar de relatie tussen het verkeersgedrag van ouders en hun kinderen in de context van sociaal leren en educatie.  

Themarapport kinderen: ondanks de forse daling in het aantal verkeersslachtoffers blijven kinderen een risicogroep in het verkeer. Dit maakt dat kinderen binnen het verkeersbeleid extra aandacht verdienen. Op basis van de beschrijvende analyses van ongevallen en een literatuurstudie naar de achterliggende oorzaken van ongevallen met kinderen, worden in dit rapport mogelijke maatregelen en aanbevelingen geformuleerd.

Verkeersveiligheid van kinderen in Vlaanderen
Themasessie 1

Verkeersveiligheid van kinderen in Vlaanderen - Ondanks de forse daling in het aantal verkeersslachtoffers blijven kinderen een risicogroep in het verkeer. Dit maakt dat kinderen binnen het verkeersbeleid extra aandacht verdienen. Op basis van de beschrijvende analyses van ongevallen en een literatuurstudie naar de achterliggende oorzaken van ongevallen met kinderen, worden in dit rapport mogelijke maatregelen en aanbevelingen geformuleerd